Terug

E-mailmarketing

Loyale klanten en een optimale klantbeleving over de verschillende fysieke en online kanalen heen realiseren. Het ultieme doel waar e-mailmarketing zich als spin in web heeft bewezen om klantloyaliteit op te bouwen, aan te zetten tot (trans)actie en onder de aandacht te blijven. Consumenten hebben door het gebruik van smartphones continu toegang tot hun inbox. De voordelen zoals de relatief lage kosten, de mogelijkheid om klanten direct aan te spreken en de meetbaarheid vormen door de laagdrempeligheid ook een bedreiging.

Kansen!
Marktonderzoek van Divide onder twaalf fashion retailers* toont aan dat e-mail een grote rol speelt binnen de marketingkanalen. Gemiddeld is meer dan 19% van de opbrengsten en meer dan 26% van de online traffic uit Google Analytics te meten. Hierbij zijn de indirecte invloeden van het effect van e-mailcampagnes in de fysieke winkels niet meegerekend.
*Retailers met fysieke winkels en meer dan 2 miljoen online omzet over de periode van 1 jaar.

De kortste route naar de juiste boodschap op het juiste moment
Belangrijke details bij het versturen van een mailing zijn:
•de juiste tone of voice;
•het moment;
•relevantie van de content;
•goed gesegmenteerde database.
Het centraal stellen van de consument over de verschillende kanalen heen brengt veranderingen en uitdagingen met zich mee. Een stapsgewijze opbouw en inzet naar geautomatiseerde en gepersonaliseerde e-mailcampagnes is realistisch doel. Daarom helpen wij retailers bij de inrichting en koppeling van de big data omgeving en ondersteunen we ze door middel van e-mailmarketing met optimalisatie van klantcontacten.

De weg naar een omnichannel organisatie > 2020
E-mail kan binnen de fashion retail nog beter worden ingezet en zal een nog belangrijkere plaats innemen in de marketingmix. Door het gebruik van meerdere en overkoepelende kanalen binnen fysiek en online is een omnichannel aanpak en architectuur gewenst. De techniek maakt het mogelijk om een groot deel van de klantcommunicatie optimaal en geautomatiseerd in te richten. Laten we samen bekijken waar we staan en welke uitdagingen we tegenkomen. Dan kunnen we bepalen hoe we e-mailmarketing gaan inzetten om nog grotere successen te behalen.


Hoe helpen we je

E-mailmarketing moet juridisch, technisch, organisatorisch en communicatief op elkaar aansluiten. Op basis van de nul-meeting (inventarisatiefase) worden technische en commerciële verwachtingen realistisch doorvertaald naar doelstellingen, targets en KPI’s. Kennisdeling staat centraal. Na de scan heb je inzicht in de technische, commerciële en administratieve activiteiten én kansen rond e-mailmarketing.

Segmenteren van selecties binnen een big data omgeving? Lees meer informatie over tritonX consultancy en advies


Gerelateerd

De volgende stap is zo gemaakt.
Wij helpen graag. Contact
Scroll down